Oecumenische pinksterzangdienst Raad van Kerken Loenen/Vreeland

Vrijdag 6 juni om 19.00 uur houdt de Raad van Kerken Loenen/Vreeland een pinksterzangdienst in ’t Kampje in Loenen aan de Vecht. Gelet op de overweldigende belangstelling voor de oecumenische viering van januari jl. verwachten we weer een druk bezochte samenkomst van de vijf kerken die de Raad van kerken Loenen/Vreeland vormen. Thema is ‘het vuur van de Geest …’. Voorgangers zijn pastor Jos van Os en dominee Jeroen de Jong, organist is Jaap Haarman en Agnes Grimmerink speelt viool.

Zoals we in onze woongemeenschap vol bezieling bezig zijn om van ’t Kampje een plek te maken met een meer dorpsbrede in vulling, zo hopen we ook elkaar in het geloof te bezielen. Juist rond hét feest van Geestkracht en nieuw elan willen we dat SAMEN ervaren en SAMEN vieren. Van harte nodigt de Raad van kerken Loenen/Vreeland u dan ook allen uit om op vrijdagavond 6 juni om 19.00 uur in de grote zaal van ’t Kampje elkaar weer te ontmoeten. Ook de mensen die niet meer zo gewend zijn kerkelijke vieringen te bezoeken. Misschien bent u wel heel benieuwd hoe dat nou gaat, al die verschillende (?) kerken samen in één viering?