De Vreelandbode is een uitgave van Stichting Vreelandbode (KvK 30238883), rekeningnummer IBAN NL88 RABO 011.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode.

 

De Vreelandbode is een gratis uitgave, met dank aan de adverteerders. Om evenwicht tussen informatieve artikelen en advertenties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op prijs. Dit kan via rekeningnummer IBAN NL88 RABO 011.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode.

 

Postadres: p/a Vechtoever 1, 3633 XP Vreeland

E-mailinfo@vreelandbode.nl

Voorzitter Stichting Vreelandbode: Juliette Jonker

 

Redactie: Juliette Jonker, Connie Lohuis, Pauline van der Hoeden, Kiki Molewijk, Margot Sedelaar, Wietske Tammes, Astrid Fremeijer, Myrthe Buitenhuis, Carien Westerveld en Charlotte Schoots

 

Met medewerking van: Karel Kammeijer en Vincent Limburg

 

Advertenties: Kiki Molewijk: info@vreelandbode.nl Tarieven advertenties op aanvraag

 

Administratie: Wietske Tammes (penningmeester)

 

Drukwerk: Dunnebier Print, Nederhorst den Berg

 

Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 8 dagen voor verschijning van de nieuwe Vreelandbode via info@vreelandbode.nl. Bekijk hier wanneer de volgende Vreelandbode uitkomt.

 

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde teksten in te korten, danwel niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

 

Statuten: Ons redactiestatuut vindt u hier.