Verschijningsdata Vreelandbode

De verschijningsdata voor 2022 zijn:

Deadline kopij Verschijning
10 januari 2022 20 januari 2022
7 februari 2022 17 februari 2022
7 maart 2022 17 maart 2022
11 april 2022 21 april 2022
16 mei 2022 26 mei 2022
6 juni 2022 16 juni 2022
10 juli 2022 20 juli 2022
15 augustus 2022 25 augustus 2022
12 september 2022 22 september 2022
10 oktober 2022 20 oktober 2022
14 november 2022 24 november 2022
12 december 2022 22 december 2022