Verschijningsdata Vreelandbode

De verschijningsdata voor 2023 zijn:

Deadline kopij Verschijning
9 januari 2023 19 januari 2023
6 februari 2023 16 februari 2023
6 maart 2023 16 maart 2023
10 april 2023 20 april 2023
8 mei 2023 18 mei 2023
5 juni 2023 15 juni 2023
3 juli 2023 13 juli 2023
14 augustus 2023 24 augustus 2023
11 september 2023 21 september 2023
9 oktober 20223 19 oktober 2023
6 november 2023 16 november 2023
11 december 2023 21 december 2023