Verschijningsdata Vreelandbode

De verschijningsdata voor 2021 zijn:

Deadline kopij Verschijning
11 januari 2021 21 januari 2021
8 februari 2021 18 februari 2021
8 maart 2021 18 maart 2021
12 april 2021 22 april 2021
10 mei 2021 20 mei 2021
7 juni 2021 17 juni 2021
5 juli 2021 15 juli 2021
16 augustus 2021 26 augustus 2021
13 september 2021 23 september 2021
11 oktober 2021 21 oktober 2021
8 november 2021 18 november 2021
6 december 2021 16 december 2021