Kerken uit Stichtse Vecht overleggen over WMO, zaterdag 15 november

Zaterdag 15 november komen vrijwel alle kerken uit de gehele gemeente Stichtse Vecht bijeen om met elkaar te spreken over de gevolgen en mogelijkheden die de nieuwe wetgeving op het gebied van Zorg en Welzijn biedt. In de Ludgeruskerk in Loenen ad Vecht start het programma om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Het is de derde bijeenkomst van (vrijwel alle) kerkgemeenschappen uit Stichtse Vecht waarin die kerken maatschappelijke onderwerpen met elkaar bespreken en uitwisselen. De start was in 2012.

Deze keer zal met name de rol van de kerken in het sociale domein aan de orde zijn: hoe kunnen kerken inspelen op de veranderingen op het terrein van zorg en welzijn en welke mogelijkheden liggen er.

Er wordt een inleiding gehouden over het project Zorgzame Kerk, waarna de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Vervolgens zal wethouder Henk van Rhee het een en ander melden over de veranderingen betreffende de overgang AWBZ naar WMO in de gemeente Stichtse Vecht.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor pastores, betrokkenen in het pastoraats- en diaconaal werk en bestuurders van de kerken in Stichtse Vecht. Mocht u de uitnodiging gemist hebben dan kunt u zich alsnog opgeven via limsie4@kabelfoon.nl.