Gemeente peilt mening inwoners over opvang asielzoekers

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht laten deze en volgende week een onderzoek uitvoeren naar de mening van inwoners over de tijdelijke opvang van asielzoekers in de gemeente. Het college geeft daarmee uitvoering aan de motie die de gemeenteraad op 30 september 2015 heeft aangenomen. In deze motie vraagt de raad aan B&W om te onderzoeken of en op welke wijze gemeente Stichtse Vecht kan bijdragen aan tijdelijke opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Necker van Naem uit Woudenberg.

Daarnaast wordt op dit moment een inventarisatie gemaakt van locatiemogelijkheden voor opvang. Deze locaties worden getoetst aan de criteria die de raad in de motie van 30 september heeft meegegeven. Om in de locatiekeuze zorgvuldig en transparant te werk te gaan, vraagt het onderzoek de inwoners van Stichtse Vecht naar hun mening over de huisvesting van asielzoekers.

Het bureau Necker van Naem uit Woudenberg voert het onderzoek uit. Dit bureau heeft een objectief model ontwikkeld waarbij het onderzoek niet alleen is gericht op de mate van steun en weerstand, maar ook in beeld brengt waar die steun en weerstand zit en wat de gemeente daarmee kan doen. De inwoners van Stichtse Vecht wordt gevraagd via de website www.VluchtelingenStichtseVecht.nl een aantal vragen digitaal te beantwoorden. Tevens zullen door het onderzoeksbureau op zaterdag 17 oktober een aantal straatinterviews worden gehouden in de kernen van Stichtse Vecht. Zodra het onderzoek naar de locatiemogelijkheden en de peiling onder de inwoners zijn afgerond, wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. Dit is gepland voor eind oktober/begin november.

Meedoen aan de online enquête kan tot en met donderdag 22 oktober.