Ton Stork-penning voor Juliette Jonker

De Vechtplassencommissie heeft op zaterdag 26 september 2015 de 9e ‘Ton Stork vechten voor de Vecht’-penning uitgereikt aan Juliette Jonker-Duynstee. Deze een erepenning wordt elke twee jaar toegekend aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vechtstreek op het gebied van natuur, cultuur of landschap.

Juliette Jonker zet haar brede kennis van de Vechtstreek met veel enthousiasme in voor het promoten van de kwaliteiten van het gebied. Zij onderzoekt kunst- en bouwhistorische achtergronden van objecten zoals buitenplaatsen, interieurs van buitenplaatsen maar ook van boerderijen en van de bewoners van weleer. Met aanstekelijk enthousiasme draagt zij o.a. als gids deze kennis over aan bezoekers, bewoners en bestuurders in de streek. Maar ook als webmaster van de websites www.vensteropdevecht.nl en www.zichtopdevechtstreek.nl en als co-auteur draagt zij bij aan het vergroten van de kennis over de Vechtstreek.

De redactie feliciteert Juliette van harte met deze mooie blijk van waardering!

Ton Stork Penning voor J. Jonker 2 Ton Stork Penning