Randweg Loenen aan de Vecht geopend

De randweg bij Loenen aan de Vecht is vandaag feestelijk geopend door gedeputeerde Remco van Lunteren van de provincie Utrecht en verkeerswethouder Pieter de Groene van gemeente Stichtse Vecht. De nieuwe randweg bij Loenen zorgt voor betere doorstroming van het doorgaande verkeer. Daardoor komt er minder verkeer in het oude centrum en verbetert de leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners van het dorp. De wijk Cronenburgh krijgt door de randweg een betere ontsluiting.

Door de komst van de nieuwe randweg zal de (oude) Rijksstraatweg worden omgevormd tot een 30km weg. Naast de afname van verkeer wordt deze weg hierdoor nog veiliger. De leefbaarheid van de historische dorpskern van Loenen wordt sterk verbeterd en met name de schoolgaande jeugd zal naar verwachting profiteren van meer veiligheid op de weg. De gemeente Stichtse Vecht overlegt momenteel met inwoners, ondernemers en organisaties over de nadere inrichting van de Rijksstraatweg.

Duurzaam, leefbaar en veilig
De nieuwe randweg is duurzaam aangelegd. Er is geluidreducerend asfalt gebruikt en is gebruikgemaakt van LED-verlichting. Daarnaast helpen we via dit bouwproject bijstandgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt met het opdoen van werkervaring om sneller aan een betaalde baan te komen. Deze ‘social return’ zoals we dat noemen, is meegenomen in de aanbesteding voor de aanleg van de weg.

Verkeerswethouder Pieter de Groene: “De realisatie van de randweg bij Loenen aan de Vecht is een mooie mijlpaal met veel positieve effecten tegelijk. Automobilisten kunnen snel hun weg vinden en de inwoners krijgen een prettiger leefomgeving. Ook krijgt het historische karakter van het prachtige oude centrum een impuls. Dit past helemaal in ons beleid om de mooie kernen van Stichtse Vecht te koesteren.”

Gedeputeerde Remco van Lunteren: “Verkeer wat niet in een dorpskern hoeft te zijn, wil je daar ook niet hebben. Het levert overlast op voor de omwonenden én het zorgt voor meer reistijd. Via deze nieuwe provinciale rondweg om Loenen heen, kan iedereen letterlijk weer zijn eigen weg gaan. Op een veilige en snelle manier.”