Raadsvoorstel bestemmingsplan haven moet herzien worden

Gisteravond werd tijdens de Commissievergadering Fysiek Domein naar aanleiding van opmerkingen van zeven insprekers besloten dat het bestemmingsplan aanlegplaatsen Vreeland Noordoost (haven aan de Bergseweg) op diverse punten aangepast en herzien moet worden door het College. Dit herziene voorstel komt in een volgende commissievergadering wederom aan de orde voordat het aan de gemeenteraad ter stemming wordt aangeboden. Tevens is besloten stemming over de haven te koppelen aan het stemmen over de ontwikkelingen rond Greif. De hele vergadering is af te luisteren op: stichtsevecht.raadsinformatie.nl/vergadering

Meer informatie in de komende Vreelandbode.