Op afstand bediening van Leerbrug voorlopig van de baan!

De leden van de klankbord-groep hebben bericht van de gemeente ontvangen dat de op afstand bediening van de Van Leerbrug voorlopig van de baan is!

In een mail schrijft Robert Huijser, technisch beleidsmedewerker gemeente Stichtse Vecht, het volgende: ‘Het college heeft afgelopen dinsdag een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in Loenen, Vreeland en Breukelen af te sluiten. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor brugbediening op afstand. Met de maatregel was een jaarlijkse besparing van 100.000,- gemoeid. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om deze besparing alsnog te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.”

Op woensdag 3 juni a.s. zal er een klankbordgroep-vergadering zijn. Meer info kunt u lezen op www.vanleerbrugvreeland.nl.IMG_3263 kopie