Onderhoud Van Leerbrug

Vorig jaar heeft het college besloten om deze beweegbare brug niet op afstand te bedienen en de lokale brugwachter(s) te behouden.
Ook zal de brug geen akoestische signalering geven bij het draaien.

De onderhoudswerkzaamheden aan de brug zijn noodzakelijk om de bedienings-, verkeersveiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen.
Het plaatsen van landverkeerseinen (wettelijke regelgeving), het aanleggen van nieuwe bekabeling en conserverings-werkzaamheden maken deel uit van de werkzaamheden.

Qumey Metaalindustrie B.V. uit Maarssen heeft de opdracht de werkzaamheden uit te voeren ondersteund door diverse vakbekwame onderaannemers.

Planning werkzaamheden
Vanaf Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 18 november (week 42 t/m 46) worden conservering- en betonherstelwerkzaam- heden aan en op de brug uitgevoerd.

In deze weken geldt fase 1 of 2, de brug wordt dan afgesloten voor al het auto- , motor- en bromfietsverkeer. Deze moeten omrijden via de Provinciale weg N201. De brug blijft wel gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Uiteraard moeten de fietsers wel afstappen en kunnen hun fiets aan de hand meenemen.

schermafbeelding-2016-10-14-om-17-28-34

schermafbeelding-2016-10-14-om-17-28-46

In week 47, vanaf maandag 21 november t/m vrijdag 25 (week 47) is een reserve week ingepland in verband met de weersomstandigheden. Mochten er in deze week hierdoor nog werkzaamheden uitgevoerd worden dan blijft de brug toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Daarna wordt de brug ook weer opengesteld voor auto-, motor- en bromfietsverkeer.

Vanaf maandag 20 februari t/m vrijdag 10 maart 2017, week 8, 9 en 10, wordt de brug wederom afgesloten voor auto-, motor- en bromfietsverkeer. De fietsers en voetgangers kunnen wel gedurende deze periode van de brug gebruik maken. Tijdens deze weken wordt de brugbesturing en het leuningwerk uitgewisseld. Tevens wordt er getest met de brug, hierdoor is het mogelijk dat de brug wat langer open staat dan normaal.