Kleding gezocht voor deelnemers voedselbank

Op vrijdag 18 april a.s. vindt de eerste kledinguitgifte plaats voor de Breukelse deelnemers aan de voedselbank. Het is de bedoeling dat iedere maand per persoon meerdere kledingstukken uitgezocht kunnen worden en dat in de toekomst ook de deelnemers uit Loenen en Maarssen kleding krijgen aangeboden.

Sinds eind 2012 weet Voedselbank Stichtse Vecht met succes een brug te slaan tussen voedseloverschot en verborgen armoede. Inmiddels is echter gebleken dat er nog meer bruggen zijn te slaan in onze gemeente, bijvoorbeeld tussen kledingoverschot en verborgen armoede. Om zowel de aanbieders als de vragers (ruim 120 gezinnen) tegemoet te kunnen komen heeft Voedselbank Stichtse Vecht onlangs met succes een oproep gedaan tot de oprichting van een aanvullende kledingbank.

Mocht u kinder-, dames- of herenkleding en/of schoeisel (mits schoon en heel), voor dit doel beschikbaar willen stellen, dan kunt u terecht op zondag 13 april a.s. tussen half twaalf en twaalf uur en op donderdag 17 april a.s. tussen 9.00 en 11.00 uur in het Bonifatiushuis aan het Kerkplein 18 te Breukelen (naast de Wereldwinkel en de Pieterskerk aan de Straatweg).

Voor meer informatie: telefoonnummer 0346-266942/06-28528888