10 jaar Vreelandbode, april editie

10 jaar bestaat de Vreelandbode deze maand! Deze 10-koppige redactie presenteert daarom met gepaste trots dit met het getal
10 doorspekte Xrtra dikke jubileumnummer. Uiteraard doen wij verslag van de oergezellige Dorpsquizzzz waar 10-tallen Vreelanders streden om de eer. Als traktatie hebben wij bovendien een brievenbus sticker bijgevoegd, zodat alle dorpsbewoners zich ervan kunnen verzekeren dat óók de komende 10 jaar de Vreelandbode in Vreeland gratis op de mat blijft vallen. 10-tallen vrijwillige uren spenderen wij iedere maand om de Vreelandbode te maken. Maar, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, dat doen wij niet alleen. Adverteerders, sommigen al 10 jaar trouw, zorgen ervoor dat de kosten voor de gratis bezorging iedere maand weer worden gewaarborgd. Profiteer deze maand bovendien van de feestelijke 10 acties die een aantal ondernemers aanbiedt! Ook kunnen wij niet zonder de vaste medewerkers, (pers)berichten die ons maandelijks bereiken en be- reidwillige bewoners die klaarstaan voor een interview. Verder kijken we in dit nummer niet alleen terug op de afgelopen 10 jaar, we maken ons ook al op voor Koningsdag en maken kennis met Inez (10ez) van Oord, het dorp Tienhoven, dorpsgenoten die wonen op nummer 10, sinds 10 weken in Vreeland wonen of op 10-10 zijn geboren. En nog veel meer. Wij wensen iedereen leesplezier voor 10!