Verschijningsdata Vreelandbode

 

De verschijningsdata voor 2017 zijn:

Deadline kopij Verschijning
9 januari 2017 19 januari 2017
6 februari 2017 16 februari 2017
6 maart 2017 16 maart 2017
10 april 2017 20 april 2017
8 mei 2017 18 mei 2017
5 juni 2017 15 juni 2017
3 juli 2017 13 juli 2017
7 augustus 2017 17 augustus 2017
11 september 2017 21 september 2017
9 oktober 2017 19 oktober 2017
13 november 2017 23 november 2017
11 december 2017 21 december 2017
 

De verschijningsdata voor 2018 zijn:

Deadline kopij Verschijning
8 januari 2018 18 januari 2018
5 februari 2018 15 februari 2018
12 maart 2018 22 maart 2018
9 april 2018 19 april 2018
14 mei 2018 24 mei 2018
11 juni 2018 21 juni 2018
9 juli 2018 19 juli 2018
13 augustus 2018 23 augustus 2018
10 september 2018 20 september 2018
8 oktober 2018 18 oktober 2018
5 november 2018 15 november 2018
10 december 2018 21 december 2018